IKLAN KEKOSONGAN

PEGAWAI TADBIR GRED 23 (TETAP/KONTRAK)

Kelayakan:

• 1. Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

• 2. Memiliki Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; DAN

• 3. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

• 4. Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik, bermotivasi tinggi dan boleh bekerja dalam satu pasukan; dan

• 5. Bersedia untuk berkhidmat dan bertugas di pejabat-pejabat PERKESO seluruh Malaysia.

Tanggungjawab:

• Merancang, mengawal selia & memastikan segala aktiviti bagi menguatkuasa, mentadbir dan melaksana Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, Peraturan-Peraturan (AM) Keselamatan Sosial Pekerja 1971, Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017(Akta 789) dan Akta Sistem Insurans Pekerjaan (Akta 800).

Lingkungan Gaji:

• Min. RM3,100.00-Mak. RM14,000.00

Waktu bekerja:

• 8.00 jam