IKLAN KEKOSONGAN

PEGAWAI PERKHIDMATAN PEKERJAAN GRED 19 TETAP DAN TIDAK BERPENCEN/KONTRAK

Kelayakan:

• 1. Umur calon mestilah tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan;

• 2. Memiliki sekurang-kurangnya Diploma dalam bidang Kesihatan Pekerjaan/Fisioterapi/ Kaunselor Pemulihan/Jururawat Kesihatan Pekerjaan/Psikologi Pemulihan Pekerjaan/Sumber Manusia Perhubungan Industri, Psikologi Industri dan Organisasi, Gelagat Organisasi dan Kaunseling Perindustrian, Kerja Sosial, Keselamatan Pekerjaan, Kesihatan Bersekutu, Latihan dan Pembangunan, Head Hunter, Kerja Sosial, Sistem Teknologi Maklumat (Programmer), Kreatif dan Multimedia (Adobe Creative Suite)

• 3. Kepujian Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

• 4. Mempunyai minat dan komitmen yang tinggi dalam membantu pekerja yang hilang upaya untuk dipulihkan dan kembali semula bekerja dalam persekitaran yang sihat dan selamat;

• 5. Mempunyai ciri-ciri personaliti yang mesra, mempunyai skil komunikasi yang baik dengan pelbagai pihak ( majikan, pusat rehabilitasi, hospital, agensi kerajaan dan swasta) serta boleh bekerja secara berkesan dalam berpasukan;

• 6. Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai sijil 'Certified Disability Management Professional (CDMP); atau pengalaman dalam Program Return to Work, Rehabilitasi dan Keselamatan Sosial;

• 7. Keutamaan akan diberikan kepada calon yang mempunyai penguasaan yang baik dalam bahasa Inggeris, bermotivasi tinggi dan boleh bekerja dalam satu pasukan; dan

• 8. Bersedia untuk ditempatkan di mana-mana Pejabat PERKESO di seluruh negara.

Tanggungjawab:

• 1. Meneliti dan menyemak kes-kes Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) dan Return To Work (RTW) bagi tujuan bantuan pencarian pekerjaan;

• 2. Melakukan sesi penilaian penempatan pekerjaan bagi mengenalpasti keinginan, limitasi, keupayaan, kelayakan dan kemahiran OB yang sebenar;

• 3. Merangka pelan sokongan pekerjaan bersama Orang berinsurans bagi mencapai sasaran yang efisien

• 4. Melakukan pencarian pekerjaan untuk OB menerusi pelbagai saluran bagi mendapatkan peluang pekerjaan OB;

• 5. Melakukan padanan kerja bagi kes yang dirujuk berdasarkan keupayaan, limitasi, minat dan kelayakan dengan keperluaan pekerjaan (work demand);

• 6. Menyediakan resume OB mengikut keperluan dan kehendak majikan;

• 7. Mendapatkan peluang-peluang pekerjaan dari majikan yang berpotensi;dan

• 8. Mengendalikan sesi temuduga diantara pihak OB dan majikan, termasuk mengadakan bengkel pra temuduga.

Lingkungan Gaji:

• Min.RM2,200.00-Mak.RM10,300.00

Waktu bekerja:

• 8.00 jam