IKLAN KEKOSONGAN

RESIDENT ENGINEER GRED 25 KONTRAK

Kelayakan:

• 1. Umur calon mestilah tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan;

• 2. Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Kejuruteraan Awam atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan

• 3. Kepujian Bahasa Malaysia (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat SIjil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

• 4. Berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia sebagai Jurutera Profesional (PE);

• 5.Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman dalam bidang Property Development Of Construction Industry atau bidang lain yang berkaitan;

• 6. Keutamaan kepada calon yang sedang berkhidmat sebagai Resident Engineer Specializing In Civil & Structure serta memiliki pengalaman dan kepakaran dalam bidang Structural Engineering For High Rise Project.

• 7. Mempunyai kemahiran bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris dengan baik;

• 8. Bermotivasi tinggi dan boleh bekerja dalam satu pasukan dan bersedia untuk bertugas di Bahagian Pelaburan, Ibu Pejabat PERKESO termasuk tapak pembangunan Projek Hartanah PERKESO.

Tanggungjawab:

• 1. Bekerjasama dan berkomunikasi dengan wakil pemaju/kontraktor utama dengan menyemak jadual untuk kakitangan, menyelia kerja kakitangan untuk memastikan kecekapan, ketepatan, keselamatan dan menawarkan nasihat mengenai aktiviti seharian di tapak dan mengetuai mesyuarat projek dan kemajuan, menasihati dan menyelaras dengan subkontraktor dan perunding;

• 2. Membuat semakan dan memastikan kos perbelanjaan yang tepat melibatkan bahan binaan kepada peralatan, serta bekalan tersedia sepanjang proses serta menyemak kualiti bahan dan peralatan yang digunakan semasa pembinaan;

• 3. Menyemak dan membincangkan jadual projek bersama pemaju/ wakil kontraktor utama dan cari halangan yang boleh melambatkan projek serta membantu merancang pembinaan dengan melihat peta dan pelan tindakan, serta pergi ke lapangan untuk meninjau tapak;

• 4. Menilai kerja sepanjang pembinaan: Semak, bincang dan pantau segala-galanya berjalan lancar sepanjang proses pembinaan bersama-sama dengan wakil pemaju/kontraktor utama, termasuk memastikan spesifikasi projek dan tarikh akhir dipenuhi, memeriksa masalah secara berkala, dan menyelesaikan cara untuk menyelesaikan isu. yang timbul;

• 5. Menyediakan laporan, simpan nota lapangan terperinci, dan log aktiviti setiap hari, mendokumentasikan gambar kemajuan pembinaan, serta menjejaki, menyusun dan mengemas kini dokumen yang berkaitan untuk dilaporkan semula kepada ahli Jawatankuasa Projek PERKESO serta kepada pihak atasan di Bahagian Pelaburan.

Lingkungan Gaji:

• Min.RM8,200.00-Mak.RM22,700.00

Waktu bekerja:

• 8.00 jam