IKLAN KEKOSONGAN

PEGAWAI EKSEKUTIF GRED 19 (TETAP/KONTRAK)

Kelayakan:

• 1. Umur calon mestilah tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan;

• 2. Memiliki Diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institusi-institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; Dan

• 3. Memiliki kepujian Bahasa Malaysia (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; ATAU

• 4. Bagi anggota yang sedang berkhidmat dalam Gred 16 atau Gred 18 hendaklah memenuhi Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) seperti berikut:

• (a) Disahkan dalam perkhidmatan Gred 16 atau Gred 18;

• (b) Memenuhi tempoh perkhidmatan sekurang-kurangnya 2 tahun dalam Gred 16 atau Gred 18;

• (c) Lulus peperiksaan atau kursus yang ditetapkan bagi jawatan berkenaan;

• (d) Memiliki sijil dari badan professional/ikhtisas yang diiktiraf oleh Kerajaan sekiranya disyaratkan bagi jawatan yang berkaitan selaras dengan fungsi jawatan;

• (e) Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;dan

• (f) Memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan.

• (f) Memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan.

Tanggungjawab:

• Melaksanakan segala aktiviti PERKESO bagi menguatkuasa dan mentadbir semua Akta Berkaitan iaitu Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Peraturan-Peraturan (AM) Keselamatan Sosial Pekerja 1971 (AKTA 4), Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 (AKTA 789), Akta Sistem Insurans Pekerjaan (AKTA 800) dan Akta Keselamatan Sosial Suri Rumah (AKTA 838)

Lingkungan Gaji:

• Min.RM2,200.00-Mak.RM12,300.00

Waktu bekerja:

• 8.00 jam